Duvelverbranding op Gemeenteplein

Geen Hopduvel zonder Duvelverbranding!

Ook dit jaar moet hij er weer aan geloven. In de loop van de avond worden de brandduvels via de Hoptocht, onder begeleiding van Koninklijke Harmonie Sint Cécilia van het Hopveld naar het centrum gebracht.

Om praktische redenen zal de Duvelverbranding echter niet plaatsvinden op de Hopmarkt om middernacht, maar op het Gemeenteplein als afsluiter van het Hopfeest om 02.15uur.